o firmie

Przyjemność ma się do szczęścia mniej więcej tak, jak drzewo do ogrodu: nie ma ogrodu bez drzew, ale drzewa, nawet w wielkiej ilości, nie stanowią jeszcze ogrodu.
Władysław Tatarkiewicz (1886-1980)

Jesteśmy firmą projektową działającą od 1998 roku. Zajmujemy się projektowaniem przestrzennym i architekturą krajobrazu. Dbając o jak najwyższą jakoś naszych usług podnosimy stale nasze kwalifikacje zawodowe.
Oferujemy szeroki zakres usług projektowania obiektów architektury krajobrazu i uczestnictwo w całym procesie inwestycyjnym. Ofertę kierujemy do odbiorców instytucjonalnych i osób prywatnych.

oferta

Oferta dla firm i instytucji obejmuje:

  • wykonujemy prace projektowe z zakresu planowania i zagospodarowanie,
  • projektowanie zagospodarowania przestrzeni publicznych,
  • nadzór i obsługę realizacji inwestycji w zakresie projektowania i zagospodarowania terenów zielonych,
  • inwentaryzację drzewostanu i sporządzanie opinii dendrologicznych,
  • wszelkie prace wymagające nadzoru Inspektora Nadzoru Terenu Zieleni.

Osobom prywatnym

proponujemy projekty indywidualne dużych założeń ogrodowych i małych przydomowych ogródków w stylu ogrodów klasycznych i stylizowanych. Zainteresowanym oceną stanu zieleni i nasadzeń w ogrodach prywatnych, oferujemy możliwość wykonania specjalistycznych opinii dendrologicznych oraz projekt odtworzenia nasadzeń.

Projekty wykonujemy przy ścisłej współpracy z ich przyszłymi użytkownikami.

projektanci

Projektanci obiektów architektury krajobrazu:

mgr inż. Marzena Stypińska – architekt krajobrazu, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Inspektor Nadzoru Prac w Terenach Zieleni.

Współpracujemy z doświadczonymi projektantami różnych branż. Skład zespołu projektowego zmienia się w zależności od charakteru i zakresu prac projektowych.

tereny zieleni

Wykonujemy projekty zagospodarowania skwerów, placów, alei parkowych oraz projekty nasadzeń przy ciągach komunikacyjnych, w parkach, ogrodach i na cmentarzach. W ramach rewitalizacji terenów zieleni wykonujemy ocenę istniejącej zieleni i projekt odtworzenia nasadzeń.

Oprócz typowych prac projektowych oferujemy prace wymagające dodatkowej wiedzy i uprawnień Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni w tym:

  • kompleksową obsługę inwestycji związanych z projektowaniem, wykonawstwem i pielęgnacją publicznych terenów zielonych,
  • ocenę materiału przeznaczonego do nasadzeń zgodnie z wymaganiami projektowymi, w trakcie realizacji inwestycji,
  • nadzór przy zabezpieczeniu drzew na placach budowy,
  • wykonie inwentaryzacji dendrologicznych,
  • sporządzanie opinii dendrologicznych.

urbanistyka

Od 1998 roku prowadzimy działalność w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz urbanistyki. Przez blisko siedemnaście lat wykonaliśmy kilkadziesiąt opracowań studiów zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z racji tak dużej ilości opracowań chcemy przedstawić te, które wydają nam się najciekawsze. Pozostałe opracowania można obejrzeć na stronach internetowych gmin, które znajdziecie Państwo na pasku poniżej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy Zbiorniku Wodnym w Nieliszu

Główny projektant: mgr inż. arch. Jadwiga Jamiołkowska wraz z zespołem

Przy opracowaniu projektu planu jednym z projektantów była mgr inż. Marzena Stypińska.

Projekt planu budził wiele wątpliwości wśród mieszkańców co do możliwości realizacji jego założeń. Dzięki wytrwałości Pana Adama Wala - Wójta Gminy Nielisz, w tym roku została oddana do użytkowania przystań żeglarska. W planie został wyznaczony również wioślarski tor regatowy o długości 2000 m wraz z przystanią oraz kilka mniejszych przystani dla pozostałych sportów wodnych i dla potrzeb rekreacyjnych (kajaki, rowery wodne itp.). Mamy nadzieję, że uda się zrealizować wizję głównego projektanta zagospodarowania Zbiornika Wodnego Nielisz, jako największego ośrodka sportów wodnych po tej stronie Wisły.

Przy Zbiorniku wyznaczono obszar przeznaczony na usługi sportu, turystyki, handlu i gastronomii oraz pola namiotowe, pensjonaty, zabudowę jednorodzinną i letniskową.

Wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowano szereg parkingów i zespołów parkingowych.

W pobliżu Zbiornika pod lasem został wyznaczony duży obszar na pole golfowe i pola treningowe wraz z niezbędnym zapleczem usługowym, pensjonatami i parkingami.

Przedstawiliśmy tylko fragment planu w miejscowości Nielisz. Po drugiej stronie Zbiornika, w miejscowości Nawóz wyznaczono wiele terenów pod zabudowę letniskową, mieszkaniową jednorodzinną z usługami handlu i gastronomii. Znajduje się tam tzw. Zbiornik Wstępny będący ostoją dla ptactwa. Teren ten przeznaczony jest dla osób lubiących obcowanie z przyrodą lub wędkowanie w ciszy z dala od tłumów i zgiełku.

zaufali nam

galeria

Projekt remontu cmentarza wojennego w Pokrówce, gm. Chełm wpisanego do ewidencji zabytków

Inwestor: Starosta Powiatu Chełmskiego
autorzy:
projekt budowlany – mgr inż. arch. Jadwiga Jamiołkowska wraz z zespołem
dobór roślin – mgr inż. Marzena Stypińska
dobór roślin – mgr inż. Małgorzata Kałczyńska


Projekt Kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Chełmie

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Chełmie
autorzy:
projekt budowlany – mgr inż. arch. Jadwiga Jamiołkowska wraz z zespołem
dobór roślin – mgr inż. Marzena Stypińska
dobór roślin, wizualizacja – mgr inż. Magdalena Ziółkowska

kontakt

ARKADIA Studio Projektowe
ul. Graniczna 4/3,4
20-010 Lublin

/ 81 534 01 29

arkadia.sp.lublin@gmail.com
arkadiasp@wp.pl